ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

เกี่ยวกับเทศบาล

 

- สัญลักษณ์เทศบาล

 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ผลไม้ หลายชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่วงกลมใน มืชื่อ เทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อยู่ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมใน
ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
ความหมาย  ผลไม้ซึ่งได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของไม้ผล ซึ่งเป็นผลไม้หลักที่มีชื่อเสียงของตำบลวังตะกอ
 
 
- แนะนำเทศบาลตำบลวังตะกอ

          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังตะกอ  ดึงข้อมูลจาก File สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
- โครงสร้างองค์กร                       
 
โครงสร้างของเทศบาลตำบลวังตะกอ