ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

สัญลักษณ์เทศบาล

- สัญลักษณ์เทศบาล

 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ผลไม้ หลายชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่วงกลมใน มืชื่อ เทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อยู่ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมใน
ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
ความหมาย  ผลไม้ซึ่งได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของไม้ผล ซึ่งเป็นผลไม้หลักที่มีชื่อเสียงของตำบลวังตะกอ