ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองหลังสวน

เมื่อเวลา 09.00-11.00 น. ของวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองหลังสวน) พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ชูรัศมี รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ,นายสมัคร เดชาฐาน และนายสุนทร ชุมพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองหลังสวน ณ ห้องประชุมวังตะกอ โรงเรียนเมืองหลังสวน หมู่ที่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร