ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

มอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวละเมียด สองสมุทร คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกอ มอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้แก่สมาชิก เด็กหญิง ขวัญใจ ง่วนภูเก็ต หมู่ที่ ๙ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร