ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม (หัววัง) โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้ปกครอง น้องๆนักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะกอ  เข้าร่วมกิจกรรม ในนามคณะกรรมการงานวันเด็กแห่งชาติ ขอขอบคุณ อปพร.เทศบาลตำบลวังตะกอ ที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ผู้สนับสนุน ของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนางศิริวรรณ อนันต์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม (หัววัง)