ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ม.11
#..ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด 19 ..#
เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านเลขที่ 199 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังตะกอ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19