อัลบั้มภาพ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ) 
เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ อนุญาตให้นายวิทยา อรุณรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ และนายศิริวัฒน์ ส่งศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร