อัลบั้มภาพ "ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 )


 
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ อนุญาตให้ นางอรอนงค์ แก้วชูสมัย ครู คศ.1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕" หลักสูตร : บริหารและการจัดการ (เตรียมฯ ประเมินสถานศึกษาฯ) สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอุทยานพฤกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช