อัลบั้มภาพ ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร : บริหารและการจัดการ (เตรียมฯ ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* อัลบั้ม *
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร : บริหารและการจ
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร : บริหารและการจ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดชุมพรและยุติธร
โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดชุมพรและยุติธร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จัดทำถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ผู้สูงอ
จัดทำถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ผู้สูงอ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
อบรมหลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
อบรมหลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยร
อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (LPA)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชุมหารือการจัดประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒน
ประชุมหารือการจัดประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

โคงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นห
โคงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นห
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมกา
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมกา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
มอบขนมและน้ำส้ม เพื่อต้อนรับเปิดเทอม ประจำปี 1/2565
มอบขนมและน้ำส้ม เพื่อต้อนรับเปิดเทอม ประจำปี 1/2565
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
โครงการพระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
โครงการพระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

โครงการพระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
โครงการพระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
เตรียมความพร้อมกิจกรรม พระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด -19
เตรียมความพร้อมกิจกรรม พระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด -19
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญร่วมทำบูญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
ขอเชิญร่วมทำบูญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
"โครงการพระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 "
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565