อัลบั้มภาพ : ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร : บริหารและการจัดการ (เตรียมฯ ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น