ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

สถานที่ติดต่อ

เทศบาลตำบลวังตะกอ

หมู่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110

อีเมล์ :  Wangtakor7@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 077-653061-2


สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ   084-8388136

ติดต่อเรา