ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ศ หลังสวนเบญจรงค์ บ้านเขาม่วง

                                                               ประวัติของกลุ่ม ศ.หลังสวนเบญจรงค์

      ศ. หลังสวน เบญจรงค์ เริ่มต้นมาจาก คุณชัยณรงค์ แต้มจันทร์ และคุณ พณิดา แต้มจันทร์ ที่มีความรักละสนใจในงานศิลปะ จึงฝึกฝนจนชำนาญ โดยอาจารย์ ผู้ถ่่ายทอดวิชาคือ อาจารย์สุขสันต์ ใจซื่อตรง ซึ่งเป็นวิทยากรท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

     ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เดินทางกลับมาบ้านเกิด ที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และก่อตั้งกลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์ขึ้น มีสมาชิก ๑๔ คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลวังตะกอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า ศ.หลังสวนเบญจรงค์ โดย ศ.มาจากชื่อของคุณแม่ศรีประภา จันทร์ลำภู

     จนถึงปัจจุบันกลุ่มมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ผลิตก็เป็นคนในชุมชนถึง ๘๐% และกลุ่มยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และบุคคคลทั่วไปที่สนใจ

     ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของกลุ่ม ส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าประจำทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความภูมิใจมาจนถึงปัจจุุบัน

                                                                ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

      เครื่องเบญจรงค์ถือได้ว่าเป็นงานด้านศิลปหัตกรรมของไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณ และเป็นงานฝีมือขั้นสูง เป็นงานศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของไทย ปัจจุบันมีการทำกันทั่วพื้นที่ ทุกภาคของประเทศ

      กลุ่ม ศ.หลังสวนเบญจรงค์ ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ลายน้ำทอง ตั้งอยู่ที่บ้านเขาม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (อยู่ปากทางเข้าวัดสมุหเขตตาราม เยื้้องศูนย์โตโยต้า กลับรถใต้สะพานหลังสวน)
 

     ปัจจุบันวัฒนธรรมการนุ่งผ้าปาเต๊ะยังคงมีให้เห็นกัน เพียงแต่ในผู้หญิงวัยุรุ่นไม่นิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะกันแล้ว เนื่องจากมีกระแสแฟชั่น กางเกง และกระโปรงเข้ามาซึ่งในอนาคตเยาวชนรุ่นต่อๆไป อาจไม่รู้จักผ้าปาเต๊ะกันแล้วก็เป็นได้

     กลุ่ม ศ.หลังสวนเญจรงค์ จึงส่งถ้วยรางวัลเบญจรงค์ทรงพญาครูลาย บุหงาปาเต๊ะเพื่อคัดสรร ซึ่งเป็นการผสมผสานลวดลายผ้าปาเต๊ะ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "ผ้าถุงปาเต๊ะ" กับงานเบญจรงค์ลายน้ำทอง ทำให้ได้งานเบญจรงค์ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นปักษ์ใต้ผสมผสานกัน กับความวิจิตรของงานเบญจรงค์ลายน้ำทอง ได้อย่างลงตัว

     กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์ มีความตั้งใจที่จะร่วมสืบทอดและอนุรักษ์งานศิลปะแขนงนี้ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

    ผลิตและจำหน่าย ทั้งราคาปลีกและราคาส่ง งานเบญจรงค์ลายน้ำทองตามสั่งเฉพาะงาน เช่น ของขวัญ ของชำร่วย เครื่องสังฆภัณฑ์ ชุดสำรับอาหาร ชุดกาแฟ โล่ ถ้วยรางวัล โคมไฟ เหมาะสำหรับมอบให้คนที่ท่านรักและเคารพนับถือ ทุกเทศกาล ทุกโอกาส ด้วยความชำนาญและฝีมือปราณีต บริการส่งมองตรงเวลา และบริการหลังการขายให้กับงานทุกชิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๑-๙๘๐๗๔๒๒๗ , ๐๘๙-๑๒๒๓๘๘๔ , ๐๗๗-๕๘๑๔๔๙ , WWW.SORBENJARONG.COM