ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอเรื่อง เปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส เทศบาลตำบลวังตะกอ