ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชนิดพ่นละอองละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชนิดพ่นละอองละเอียด(ULV )