ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าหลา หมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยท่าหลา  หมู่ที่  ๘  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)