ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณถนนสายโรงพยาบาลหลังสวน-วัดเขาแงน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณถนนสายโรงพยาบาลหลังสวน-วัดเขาแงน  หมู่ที่  ๕  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)