ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศ ทต.วังตะกอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ระหัสสายทาง ชพ.ถ 66003 จำนวน 2 ช่วง บ้านบากแดง หมู่ 12 ต.วังตะกอ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า รวม 12,600 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก