ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศ ทต.วังตะกอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม,โรงเรียนบ้านเขาแงน,โรงเรียนบ้านคลองระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง