Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารซุ้มไม้เลื้อยให้เป็นที่จอดรถ
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารซุ้มไม้เลื้อยให้เป็นที่จอดรถ หมู่ที่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารซุ้มไม้เลื้อยฯ_050422_133641.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 13:28 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต