Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ทต.วังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขางาย-คลองส้มโอ ม.6ค
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขางาย-คลองส้มโอ หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขางาย-คลองส้มโอ-หมู่ที่-6_130422_140754.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565 เวลา 14:03 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต