Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ทต.วังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางซอยร่วมใจ หมู่ที่ 11,5
   
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางซอยร่วมใจ หมู่ที่ 11,5 `ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซอยร่วมใจ-หมู่ที่-115 (1)_130422_141032.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565 เวลา 14:07 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต