Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 280093939_1030566710916164_7199164214967255471_n_060522_162512.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:22 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต