Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ #..ขอเชิญร่วมกิจกรรม"พระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID - 19)..#
   
 

 อำเภอหลังสวนขอเชิญร่วมกิจกรรม "พระสงฆ์ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID -19 )

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 2_110522_160651.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:05 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต