Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
 
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 พ.ค. 2565
พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 เม.ย. 2565 [อ่าน 3 คน] เมื่อ 19 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต