ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอขอบคุณในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหัววัง

วันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น น้องๆจากรร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสมุหเขตตาราม(วัดหัววัง) เพื่อจัดเตรียมงานทำบุญครบรอบปีพระครูอุดมจริยคุณและอดีตเจ้าอาวาสหัวหัววังทุกรูป ในวันพุธ ที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๑