ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโนบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและจังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลวังตะกอ นำโดยนายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ขอร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและจังหวัดชุมพร ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่่ยวเมืองรอง ในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และร่วมกันใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฏหมายในพื้นที่