ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญกลุ่มแรงงานนอกระบบ เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนประชาชนทีมีอายุ ตั้งแต่ ๑๕-๖๐ ปีที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป เกตรกร ค้าขายทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๗-๕๐๕-๐๔-๕ ต่อ ๑๒๐,๑๒๕