ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ตรวจสุขภาพฟรีประจำปี ๒๕๖๑

โรงพยาบาลหลังสวน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ตรวจสุขภาพฟรี ประจำปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับโรคต่างๆดังนี้

-โรคความดันโลหิตสูง

-โรคเบาหวาน

-โรคข้อเข่าเสื่อม

-ตรวจตาต้อกระจก

-ประเมินสภาพสมอง

-สุขภาพช่องปาก

-ประเมินสุขภาพจิต

-ประเมินการกลั้นปัสสาวะ

-ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ ๙