ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

บริการการจัดเก็บขยะในสถานประกอบการ

เรียน ผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายผลไม้ในพื้นที่ตำบลวังตะกอ เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงผลไม้ ได้มีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลวังตะกอ เป็นจำนวนมาก ทำให้ตำบลวังตะกอ มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลวังตะกอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังตะกอ จึงให้บริการการจัดเก็บขยะจากสถานประกอบการรับซื้อ-ผลไม้ และหากผู้ประกอบท่านใดมีความประสงค์จะให้เทศบาลตำบลวังตะกอเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะ ในสถานประกอบการของท่าน สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังตะกอ ในวัน และเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077-653062