ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวง 4099
ประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวง4099 ช่วงบริเวณจันทร์สว่างรีสอร์ท ขณะนี้ ระดับน้ำได้ลดระดับต่ำกว่าผิวจราจร รถทุกชนิดสามารถผ่านได้ แต่ต้องขับช้าและระมัดระวัง
ด้วยความปารถนาดี จากเทศบาลตำบลวังตะกอ